Polityka prywatności

Użytkowniku! Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby wypełnić wszystkie obowiązki zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie ochrony Twojej prywatności w naszym serwisie.

§1 Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Romasz, REGON: 389841880, NIP: 7432043161 z siedzibą pod adresem: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nr 4, 11-100, poczta Lidzbark Warmiński. Adres naszej strony internetowej to: https://kancelariaromasz.pl

§2 Dbanie o bezpieczeństwo danych

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby dane pozyskiwane na naszej stronie były chronione zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Dane, które pozostawisz w ramach naszej stronie nie zostaną sprzedane, ani udostępnione podmiotom trzecim (oprócz tych, które zostały wymienione w dalszej części niniejszej polityki prywatności).

§3 Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Twoje dane przetwarzamy:
  1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
   1. gromadzenia i wykorzystania plików cookies;
   2. komentowania artykułów na naszym blogu;
   3. wysłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);
  2. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
   1. przesłania naszej oferty;
   2. wykonania usługi;

§4 Zakres przetwarzanych danych

 1. Witryna kancelariaromasz.pl przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem witryny, a także w celach marketingowych, aby dostarczyć wysokiej jakości materiały oraz sprofilowane reklamy, w szczególności zbierane są dane zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych oraz w celu gromadzenia danych demograficznych (np. region, z którego IP łączy się z serwerem), co wynika z ogólnych zasad połączeń Internetowych.
 2. W szczególności Administrator Ochrony Danych Osobowych zbiera takie dane jak: adres e-mail, imię i nazwisko, oraz numer telefonu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach kontaktowych informacje (udostępnienie danych przez formularze Administratorowi wymaga każdorazowej, osobnej, dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika);
  2. poprzez gromadzenie plików cookies.

§5 Czym są pliki Cookies?

 1. Witryna kancelariaromasz.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. „Cookies” to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania naszej strony. Są przechowywane na komputerze użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji “Cookies” w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna kancelariaromasz.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób oraz w innych celach, takich jak np. ustalenia rankingu najczęściej oglądanych materiałów.
 2. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

§6 Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

 1. Informujemy, że każdy użytkownik niniejszego portalu może w każdej chwili żądać: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. W każdym użytkownik niniejszego portalu może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 4. Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – kontakt@kancelariaromasz.pl .
 5. Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych –  Patrycja Romasz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, nr 4, 11-100 Lidzbark Warmiński.
 6. Każdy użytkownik może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§7 Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
 2. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie użytkownika, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. podmiot hostingujący).
 3. Dane zbierane na stronie (chodzi tu o analizę przeglądania stron internetowych oraz cookies) mogą być udostępnione innym, następującym podmiotom:
  1. Google LLC (polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl)
  2. Facebook Inc (polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation)
 4. Okres czasu, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki została wyrażona zgoda. Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane zarejestrowanych użytkowników oraz osób zapisanych na newsletter będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 2 lat.

§8 W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych

 1. Strona kancelariaromasz.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje.
 2. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Informacje, które pochodzą z formularza są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.
 3. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z nimi kontaktu, jeżeli jest to konieczne.

§9 Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

 1. Witryna internetowa kancelariaromasz.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę kancelariaromasz.pl , takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

§10 Profilowanie

 1. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

§11 Zabezpieczenia

 1. Witryna internetowa kancelariaromasz.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

§12 Kontakt

 1. Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z administratorem – kontakt@kancelariaromasz.pl

§14 Zmiany w polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w niniejszym serwisie.